Pole tekstowe: Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych
„Nasz Dom”

         W dniu 6.07.2009 roku została ustanowiona przez Siostrę Jolantę Kiszewską Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom”.

 

         Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego polegająca na:

· wspieraniu działań opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz wychowawczych z uwzględnieniem zachowań pro-zdrowotnych u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle somatycznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,

· a także wspieraniu osób niepełnosprawnych spoza wymienionego Domu jeśli środki finansowe Fundacji na to pozwolą.

 

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

 

 

Dane Fundacji

 

Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom”

ul. Dominikańska 40

86-200 Chełmno

 

 

Numer KRS   0000336186

 

 

Numer Konta   27 9486 0005 0009 0216 2000 0001


Nicolaus Bank

Oddział Chełmno
ul. Polna 18

86-200 Chełmno

 

 

 

 

 

 

Przekaż 1,5 % twojego podatku 
Fundacji „Nasz Dom”
Pole tekstowe: Sprawozdanie z działalności Fundacji

Podziękowanie

 

Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych NASZ DOM w Chełmnie składa serdeczne podziękowania wszystkim Podatnikom, którzy przekazali 1 % podatku na rzecz naszej Fundacji.

         Cieszymy się, że zyskaliśmy Państwa poparcie dla naszej działalności. Dzięki Wam ludziom dobrej woli  - możemy realizować swe cele.

         Kierując się potrzebami Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie przekazaliśmy pozyskane środki na wspieranie jego działalności tj. zakup specjalistycznego sprzętu, wspieranie działań  opiekuńczych, rehabilitacyjnych , terapeutycznych, zdrowotnych u osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie, przewlekle somatycznie chorych.

         Dziękujemy zatem za dar serca i prosimy o przyjęcie wyrazów naszej wdzięczności za udzieloną pomoc.

         Mamy jednocześnie nadzieję, że w przyszłości będziemy również mogli liczyć na Państwa wsparcie.