Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie

 jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla:

 

· osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 75 miejsc

· dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 36 miejsc    

· osób przewlekle somatycznie chorych - 41 miejsc

 

Łącznie dysponujemy 152 miejscami rzeczywistymi

Informacja

o wolnych miejscach

Rozlicz swój PIT on-line

Dom Pomocy Społecznej

w Chełmnie

prowadzony przez

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo