Szeroko pojętym usprawnianiem naszych mieszkańców, organizacją czasu wolnego oraz realizacją zainteresowań  zajmują się wykwalifikowani terapeuci i rehabilitanci oraz pozostali członkowie Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego.

Terapia zajęciowa ma charakter wielokierunkowy oparty na wykorzystywaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego, daje ona mieszkańcom szansę ćwiczenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego predyspozycjami, możliwościami. W tym celu organizujemy:

· zajęcia manipulacyjne, manualne,;  plastyczne i techniczne

· zajęcia muzyczne z elementami tańca

· doskonalenie czynności samoobsługowych

· przygotowywanie imprez, występów, przedstawień

· stymulacje w Sali Doświadczania Świata

· terapię relaksacyjną

· terapią przyłóżkową

· gry i zabawy ruchowe

· integrację ze środowiskiem zewnętrznym

 

W swojej działalności staramy się umożliwić naszym mieszkańcom realizację zainteresowań oraz atrakcyjne, czynne  wykorzystanie czasu wolnego. Mieszkańcy biorą udział nie tylko w imprezach organizowanych na terenie domu, ale uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach, spartakiadach, zawodach, konkursach, występach artystycznych itp.

              W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym nawiązaliśmy kontakty z przedszkolami, szkołami, których uczniowie są częstymi gośćmi naszego Domu, przygotowują występy, koncerty, bawią się wspólnie co daje obopólną korzyść, bo daje możliwość poznania siebie i nawiązania kontaktów . Mieszkańcy mają również  możliwość korzystania z punktu bibliotecznego, działającego na terenie naszego Domu, którego księgozbiór wzbogacony jest udostępnianymi nam przez Bibliotekę Publiczną książkami i kasetami.

             Mieszkańcy naszego Domu mają zapewnione swobodne wypełnianie praktyk religijnych, mogą uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwach w kościele klasztornym. Dzieci i młodzież uczestniczą w lekcjach religii, przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. i Bierzmowania. Rodzinnej atmosferze sprzyja wspólne przeżywanie Świąt i Uroczystości Kościelnych

  W związku z występowaniem u wielu mieszkańców dysfunkcji fizycznych oraz deformacji i zniekształceń w obrębie całego układu kostnego oferujemy również szereg zabiegów rehabilitacyjnych: masaże, ćwiczenia ogólnokondycyjne, bierne, czynne, hydromasaż, naukę chodzenia. W celu realizacji jak najszerzej rozumianego usprawniania fizycznego i umysłowego utworzono i bogato wyposażono Sale Doświadczania Świata „SNOEZELEN”, które działają aktywizująco na motorykę i pobudzają zmysły.

Pracownicy naszego Domu, chcąc świadczyć usługi o jak najwyższym poziomie uzupełniają i podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w kursach i szkoleniach. Kilkakrotnie gościliśmy specjalistów z Holandii ze Stowarzyszenia SAMEN DELEN (Razem Dzielić), którzy wzbogacili nasza wiedzę i umiejętności praktyczne w pracy z osobami głębiej upośledzonymi.

             W organizacji życia w Domu dużą rolę odgrywają Samorządy Mieszkańców, dla osób w podeszłym wieku oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Mieszkańcy na spotkaniach omawiają bieżące sprawy, rozwiązują konflikty, planują kalendarz imprez. Spotkania pozwalają na demokratyzację życia, utrzymywanie i kształcenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i niepełnosprawnością.

Terapia Rehabilitacja