KLAUZULA INFORMACYJNA

Strona www.dpschelmno.pl ma charakter informacyjny.

Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych lub portali społecznościowych, są podane w celu informacyjnym. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

Wszelkie zdjęcia i informacje na stronie internetowej zostały zamieszczone za zgodą osób, które na nich widnieją lub na innej prawnej podstawie przetwarzania.

 

Polityka prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych poprzez pocztę elektroniczną

 

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno.

Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Adriana Głuchowska, kontakt: auditor@auditorsecurity.pl, tel.: 696 011 969.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od przedmiotu lub celu kontaktu:
- w związku z uzasadnionym interesem administratora jakim jest utrzymanie bieżących relacji w odpowiedzi na dobrowolnie złożoną prośbę lub zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* oraz art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekret**)

- w związku z wyrażoną przez Pana/Panią zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO, art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekret), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeśli w przysłanym przez Panią/Pana wiadomości znajdują się oprócz danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), także dodatkowe dane, w tym dane wrażliwe, oznacza to, że podaje je Pani/Pan dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Użytkownik korzystający z kontaktu za pomocą poczty elektroniczne zgadza się na przetwarzanie jego danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe udostępniane są podmiotom, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT oraz dostawcom usług i serwisów internetowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, tj. na potrzeby korespondencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Kościelnego Inspektora Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Jeśli chce Pan/Pani złożyć dokumenty w celu przyjęcia do pracy, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 

 

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

** Dekret - Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.,