Występ chóru Chorus Culmensis

Koniec Roku Szkolnego

Dzień Dziecka

Zabawa Andrzejkowa

Z życia mieszkańców