Nauczanie

 Dzieci i młodzież przebywające w naszym Domu  mają zapewnioną możliwość realizacji obowiązku szkolnego  poprzez udział w dostosowanej do wieku i niepełnosprawności formie zajęć prowadzonych przez nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Mieszkańcy podlegający obowiązkowi szkolnemu poddawani są badaniom (psychologicznym, pedagogicznym) i na podstawie Orzeczeń wydawanych przez PPP zakwalifikowani są do odpowiedniego rodzaju zajęć: w Zespołach Rewalidacyjno – Wychowawczych, w Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych, w formie zajęć indywidualnych dostosowanych do stopnia upośledzenia lub w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.