Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie

 jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla:

 

· osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 67 miejsc

· dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie -44 miejsca    

· osób przewlekle somatycznie chorych - 41 miejsc

 

Łącznie dysponujemy 152 miejscami rzeczywistymi

Rozlicz swój PIT on-line

Dom Pomocy Społecznej

w Chełmnie

prowadzony przez

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo

Województwo Kujawsko-Pomorskie dofinansowało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, remont i adaptację pomieszczenia na salę rehabilitacyjną w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św Wincentego a Paulo.